1. SkyVolts 2022-01-28T11:48:27+08:00 #1
  @无聊图

  [查看原图]

  [129] XX [100] 吐槽 [0]
 2. bba34 2022-01-28T11:39:13+08:00 #2
  @无聊图

  [查看原图]

  [227] XX [4] 吐槽 [5]
 3. bba34 2022-01-28T11:38:25+08:00 #3
  @无聊图

  [查看原图]

  [90] XX [10] 吐槽 [1]
 4. bba34 2022-01-28T11:37:28+08:00 #4
  @无聊图

  [查看原图]

  [120] XX [6] 吐槽 [3]
 5. 香菇菜鸡 2022-01-28T11:33:21+08:00 #5
  @无聊图

  [查看原图]

  [203] XX [3] 吐槽 [6]
 6. 阿斯顿发 2022-01-28T11:28:59+08:00 #6
  @无聊图

  [查看原图]

  [215] XX [1] 吐槽 [17]
 7. bba34 2022-01-28T11:02:44+08:00 #7
  @无聊图

  [查看原图]

  [59] XX [1] 吐槽 [3]
 8. bba34 2022-01-28T11:02:33+08:00 #8
  @无聊图

  [查看原图]

  [52] XX [2] 吐槽 [0]
 9. bba34 2022-01-28T11:02:29+08:00 #9
  @无聊图

  [查看原图]

  [38] XX [2] 吐槽 [1]
 10. bba34 2022-01-28T11:02:24+08:00 #10
  @无聊图

  [查看原图]

  [41] XX [7] 吐槽 [3]
 11. bba34 2022-01-28T11:02:20+08:00 #11
  @无聊图

  [查看原图]

  [29] XX [6] 吐槽 [1]
 12. bba34 2022-01-28T11:02:00+08:00 #12
  @无聊图

  [查看原图]

  [53] XX [1] 吐槽 [3]
 13. bba34 2022-01-28T11:01:52+08:00 #13
  @无聊图

  [查看原图]

  [50] XX [2] 吐槽 [7]
 14. bba34 2022-01-28T11:01:48+08:00 #14
  @无聊图

  [查看原图]

  [65] XX [3] 吐槽 [1]
 15. bba34 2022-01-28T11:01:43+08:00 #15
  @无聊图

  [查看原图]

  [63] XX [1] 吐槽 [0]
 16. 披星戴月 2022-01-28T10:57:36+08:00 #16
  @无聊图

  (万字预警)
  [查看原图]

  [71] XX [97] 吐槽 [11]
 17. 吃米粉不加汤 2022-01-28T10:52:55+08:00 #17
  @无聊图

  [查看原图]

  [85] XX [22] 吐槽 [5]
 18. 吃米粉不加汤 2022-01-28T10:52:44+08:00 #18
  @无聊图

  [查看原图]

  [172] XX [6] 吐槽 [8]
 19. 暧昧 2022-01-28T10:50:53+08:00 #19
  @无聊图

  [查看原图]

  [137] XX [2] 吐槽 [11]
 20. 嘻嘻i 2022-01-28T10:49:03+08:00 #20
  @树洞

  收拾行李,两点的车。
  又是虚度光阴的一年,钱没挣到,回家感觉压力山大。
  唉。

  [29] XX [1] 吐槽 [3]
 21. 啊啊啊 2022-01-28T10:44:56+08:00 #21
  @无聊图

  [查看原图]

  [222] XX [10] 吐槽 [8]
 22. 吃米粉不加汤 2022-01-28T10:44:12+08:00 #22
  @无聊图

  [查看原图]

  [120] XX [8] 吐槽 [7]
 23. 吃米粉不加汤 2022-01-28T10:44:03+08:00 #23
  @无聊图

  春节假期上班第一天的你——对,你是躺地上那个
  [查看原图]

  [74] XX [6] 吐槽 [2]
 24. 粽子他二叔 2022-01-28T10:18:46+08:00 #24
  @树洞

  干活动接触的人多了,感觉对律师和医生的印象越干越差,那种用人朝前不用人朝后的感觉真的太势力了,开场前和你客套和你热情,结束后连句再见都没有,而且对着上级是真的舔,对着新人真的多一句话都不说一句,对不如自己的人总能感觉到明显的看不起的感觉。做了很多医药公司办的会议,现在对医生也没什么尊敬不尊敬。很多主任啥的就是些做生意时顺带着病人人命的商人。

 25. 周面包 2022-01-28T09:57:16+08:00 #25
  @无聊图

  [查看原图]

  [128] XX [11] 吐槽 [10]
 26. 周面包 2022-01-28T09:56:16+08:00 #26
  @无聊图

  [查看原图]

  [213] XX [36] 吐槽 [11]
 27. 饕餮 2022-01-28T09:27:49+08:00 #27
  @无聊图

  [查看原图]

  [153] XX [3] 吐槽 [7]
 28. 一注 2022-01-28T09:19:09+08:00 #28
  @无聊图

  [查看原图]

  [27] XX [5] 吐槽 [6]
 29. 暧昧 2022-01-28T09:10:42+08:00 #29
  [222] XX [5] 吐槽 [35]
 30. 2022-01-28T08:53:36+08:00 #30
  @树洞

  真恨我爸啊,中年炒股把房子卖了,晚年又去搞传销,从小对我非打即骂,永远永远看不到我身上一点好的地方,没有对我说过一句鼓励的话,无论什么事情,都是别人的错。每次都用很难听的话骂我,反驳就动手打,举椅子摔我。好痛苦,每次回家都是痛苦。

  [82] XX [1] 吐槽 [9]